Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Skip Navigation LinksMission بیانیه ماموریت

بیانیه-ماموریت.jpg
بیانیه ماموریت
 

بیانیه ماموریت موسسه خیریه یاوران مهدی(فعالیت ما چیست  ) :


-        موسسه خیریه یاوران مهدی که حامی بهداشت،درمان و آموزش پزشکی کشور می باشد با احداث پروژه های بیمارستانی گامی تاثیر گذار در حوزه بهداشت و سلامت کشور برمی دارد. پروژه هایی که با احداث آنها عموم جامعه با دغدغه های کمتر نسبت به درمان و هزینه های آن ،صرفا برای ادامه زندگی با عزیزانشان فکر می کنند.
-         این موسسه در راستای انطباق با مجموعه جامعی از معیارهای داخلی و بین المللی، بهترین روش های کاری خود را در مسیر ممیزی و ارزیابی در سطوح ملی و بین المللی قرار می دهد تا بهترین کیفیت و بالاترین اطمینان ممکن را به عموم جامعه تقدیم نماید.
-         موسسه خیریه یاوران مهدی با بررسی ابعاد بهترین روش های کاری در زمینه نظام راهبردی در امر احداث پروژه های بیمارستانی ،مدیریت صداقت ،تدوین مولفه های مدیریت  در اجرای عملیات و بهبود مستمر برآورده نمودن انتظارات جوامع مختلف در خصوص کمک های مالی اهداء شده گام برداشته و این گستردگی فعالیت را مایه مباهات می داند .
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه غیر دولتی خیریه یاوران مهدی (عج) می باشد