Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Skip Navigation LinksPosition بیانیه جایگاه

بیانیه-جایگاه.jpg
بیانیه جایگاه

​​بیانیه جایگاه موسسه خیریه یاوران مهدی(در کجا قرار داریم ):


موسسه خیریه یاوران مهدی نهادی مردمی و غیر دولتی است که با حمایت و پشتیبانی از سیستم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کشور با احداث پروژه های بیمارستانی نسبت به ارتقاء سلامت کشور و عموم جامعه گام برمی دارد تا بتواند با کمک خیرین و یاوران فعالیت هایی برای گسترش و ترویج کمک به ارتقا سیستم درمانی کشور و نوع دوستی رقم زند.
 موسسه خیریه یاوران مهدی، نهادی مردمی و  غیر انتفاعی می باشد و با حمایت و پشتیبانی خیرین و حامیان حقیقی و حقوقی  ،جلب مشارکت ها و جذب کمک های مردمی فعالیت های خود را پیش می برد
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه غیر دولتی خیریه یاوران مهدی (عج) می باشد