Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Skip Navigation Linksactivities فعالیتها و اهداف

فعالیتها-و-اهداف.jpg
فعالیتها و اهداف
​​فعالیت های موسسه غیر دولتی خیریه یاوران:
-          احداث پروژه های مختلف بیمارستانی و درمانی
-          احداث پروژه های مختلف آموزشی پژوهشی مرتبط با درمان
-          احداث پروژه های بهسازی و عمران فضاهای درمانی
-          احداث پروژه های بهسازی و عمران فضاهای آموزشی مرتبط با درمان
-          سرمایه گذاری در آینده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
 
پروژه های تحت حمایت این موسسه خیریه :
1-     پروژه بیمارستان مهدی کلینیک ( بزرگترین بیمارستان خیریه در خاور میانه )
2-    پروژه پژوهشگاه غدد و متابولیسم ​

اهداف موسسه عبارتند از :

تلاش مستمر در جهت توسعه ، بهسازی و عمران فضای درمانی آموزشی
حفظ و ارتقا و بهبود سلامت جامعه
ایجاد بستر مناسب به منظور استفاده همگان از خدمات درمانی مناسب
توسعه منابع انسانی مورد نیاز بخش مدیریت بهداشت و درمان
سرمایه گذاری در آینده سازمان بهداشت و درمان
روش اجرای هدف:
روش اجرای اهداف خیریه موسسه از طریق دارایی های اولیه موسسه و کمک های نقدی و غیر نقدی افراد خیر و نیکوکار اعم از حقیقی و حقوقی از طریق واریز وجوه به حسابهای بانکی موسسه ، واریز وجوه بصورت کارت به کارت ، واریز وجوه از طریق تلفن همراه ، واریز وجوه از طریق سیستم پرداخت الکترونیک ( پرداخت های اینترنتی از طریق وب سایت موسسه )و یا مراجعه حضوری به دفتر موسسه،دریافت هدایا واعانات از طریق واریز وجوه به قلک های موسسه در سطح کشور و قبول وصیت برای افرادیکه مایل هستند قسمت و یا تمامی اموال خود را پس از فوت بدون ریسک صرف امور خیریه نمایند،وقف ،حبس و فعالیتهای مجاز در چارچوب اهداف و سایر کمک های مردمی و دولتی طبق اساسنامه موسسه میباشد. حمایت و پشتیبانی مالی ، خدماتی و دانش شرکت ها و سازمان ها در تامین نیازهای موسسه در پروژه های  در دست احداث .
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه غیر دولتی خیریه یاوران مهدی (عج) می باشد